Liniová výsadba u Hájku na Všerubsku

Liniová výsadba byla realizována na pozemcích převážně využívaných k zemědělské činnosti. Polní cesta zavede návštěvníky až k v nedávno době vzniklé soustavě tůní.

Autor

Městys Všeruby

Zhotovitel

Ing. Jiří Baier, DiS.,

arborista, zahradník

Investor

Městys Všeruby

Rok realizace

2022

cena projektu

60 700 Kč

projekt byl podpořen Plzeňským krajem

Kontakt

Bc. Václav Bernard

starosta městyse Všeruby

starosta@vseruby.info

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Alej, kterou naleznete v Hájku na Všerubsku vás zavede až nově vzniklé soustavě tůní. Díky tomuto projektu byl především podpořen nově vznikající biotop. Vzniklo tak místo příjemné na vycházku se zajímavým cílem.

Původní stav

Lokalita téměř prostá dřevin.

Průběh realizace

Výsadba čítá celkem 27 stromů. Nalezneme zde javoru babyka (Acer campestre), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor stříbrný (Acer saccharinum), jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), dub červený (Quercus rubra), liliovník tulipánokvětý (Liliodendron tulipifera), buk lesní (Fagus sylvatica ´Purpurea´), či trnovník akát (Robinia pseudoacacia).

Tyto stromy postupně doplňují vybudované tůně a vodní dílo je tak přirozeně začleněno do krajiny.

EFekt opatření

Výsadbou dlouhověkých dřevin se podpořila tvorba nově vznikajícího biotopu. Zlepší se tak místní mikroklima, zvěř zde nalezne potřebné útočiště, poutníkům. Vzniklé plody poslouží jak poutníkům, tak zvěři, která žije v přilehlých lesích. Květy pak opylovačům. Nová výsadba zabraňuje vznikající půdní erozi, která je ve svahu a na kopci patrná, a to jak větrná, tak vodní. Dochází k přirozenému zadržení vláhy v krajině. Přínos je tedy jak krajinotvorný, tak vodohospodářský, v tomto případě i vzdělávací (arboretum).

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?