Výsadba stromů v okolí Úněšovského statku

V okolí Úněšovského statku na severním Plzeňsku byly na dvou lokalitách realizovány výsadby listnatých stromů. Díky tomu vznikly krajinné prvky, které mají pozitivní vliv na zdejší zemědělskou oblast, slouží jako protierozní ochrana, nabízejí úkryty pro volně žijící živočichy a v neposlední řadě zvyšují estetickou hodnotu zdejší krajiny.

Autor

Úněšovský statek a.s.

Zhotovitel

Ing. Stanislava Škodová

Investor

Úněšovský statek a.s.

Rok realizace

2020

cena projektu

Bezvěrov - 248 400 Kč

Křelovice - 102 300 Kč

100% dotace z Programu péče o krajinu MŽP

Kontakt

Václava Švantnerová

vaclava.svantnerova@nature.cz

Vladimír Nechutný

v.nechutny@ustatek.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Úněšovský statek jako investor na dvou hospodářských lokalitách realizoval liniové výsadby původních druhů listnatých stromů.

Na pastvině v Bezvěrově byly vytvořeny dvě dvouřadé linie listnatých stromů. Celkem bylo vysazeno 92 ks sazenic stromů, na pastvině v Křelovicích u Pernarce byla realizována liniová výsadba, při níž bylo celkem vysazeno 33 ks sazenic stromů.

Druhové složení vysazovaných stromů: lípa srdčitá, javor mléč, dub zimní, habr obecný
a jasan ztepilý.

Původní stav

Dříve byl v místě realizace pouze lán pole s absencí krajinných struktur. Myšlenka na obnovení polní cesty v Poběžovicích vznikla již v dřívější době. Důvodem bylo především vytvoření bezpečného prostředí pro naše nejmenší, které by jim umožnilo pobyt v přírodě.

Průběh realizace

Zemědělské pozemky s trvalým travním porostem, které jsou využívány jako pastviny Úněšovským statkem.

EFekt opatření

Na podzim roku 2020 bylo na obou lokalitách zaměřeno a vysázeno celkem 125 kusů listnatých stromů, které v průběhu let vytvoří krásné aleje. Na pastvině v Bezvěrově byly vytvořeny dvě dvouřadé linie a bylo zde vysázeno 92 ks sazenic, v Křelovicích u Pernarce byla vysázena jedna dvouřadá linie v počtu 33 ks sazenic. Všechny stromy byly opatřeny oporou a ochranou proti okusu. Celý projekt je příkladnou ukázkou zodpovědného vztahu zemědělského podniku k půdě, na které hospodaří a může být inspirací pro další zemědělsky hospodařící subjekty.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?