Stromořadí Studánka u Tachova

Zarostlá a nevyužívaná historická cesta získala znovu život. Komunitní výsadba podpořila vznik veřejného prostoru a cíle vycházek patronů stromů. Obnovená cesta tvoří 1. etapu budoucího vycházkového okruhu okolím obce.

Autor

obec Studánka, Mgr. Vladimír Ledvina

Zhotovitel

svépomocí

JSF stavební s. r. o.

zahradnictví Jan Marek

Investor

obec Studánka

Plzeňský kraj

Rok realizace

2021 - 2022

cena projektu

159 431 Kč

Kontakt

Mgr. Silvie Vajskebrová

starosta@studanka.eu

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Výsadba smíšeného stromořadí - 25 ks převážně ovocných stromů tradičních odrůd podél obnovené a upravené polní cesty spojuje zastavěné území obce s lesoparkem Hájek a volnou krajinou. Jedná se o obnovení historické cesty, která bude prvním úsekem nového, cca 2 km dlouhého vycházkového okruhu okolím obce.

Původní stav

Původní úvozová cesta zarostlá náletovými dřevinami, místy zavezená, v minulosti v části též skládka, zcela pozbyla původního účelu. Sloužila kdysi jako přístup k terasovitým políčkům. Od zemědělského využití se postupně upustilo a návrší nad obcí zarostlo dodnešního stavu.

Průběh realizace

Záměr byl od r. 2015 součástí strategického plánu rozvoje obce. V zimě 2020-2021 proběhlo kácení náletových dřevin v tělese cesty a krátkověkých a nestabilních dřevin ze svahů úvozu. Během roku 2021 došlo k částečnému zavezení hlubokého úvozu v rámci souběžně realizovaných stavebních prací v obci. Projekt výsadby vznikl v roce 2021. Finální terénní úpravy na jaře 2022 zahrnovaly modelaci svahů, odvodňovacích příčných rýh a štěrkového trávníku pro občasné parkování návštěvníků. Dvě akce komunitní výsadby patronů stromů proběhly v listopadu 2022.

EFekt opatření

Obnovením úvozové cesty vznikl nový veřejný prostor. Formát komunitní výsadby přímo „provázal“ občany skrze „jejich“ stromy s tímto místem. Skladba vysokokmenů a polokmenů ovocných dřevin (hrušně, jabloně, třešně, slivoně) převážně starých odrůd v kombinaci s duby odkazuje k historickému a zemědělskému původu cesty a doplňuje stávající dřeviny(duby, třešně ptáčnice, břízy, lísky a trnky). Z obnovené cesty stoupající k lesoparku Hájek se naskýtají nové pohledy na obec a její okolí. Realizace dokončila 1.etapu okružní vycházkové cesty okolím obce.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?