Pozemkové úpravy v osadě Studánky u Všerub

V příhraniční oblasti nedaleko městysu Všeruby proběhly komplexní pozemkové úpravy, v jejichž rámci byla revitalizována odvodněná lokalita, která původně sloužila jako pastvina. V této oblasti byla vybudována soustava tůní, která napomáhá zadržování vody v krajině.

Autor

Státní pozemkový úřad

Zhotovitel

Stavby rybníků s.r.o.

Investor

Státní pozemkový úřad

Rok realizace

2021

cena projektu

1 728 843 Kč

podpořeno z Národního plánu obnovy ČR

Kontakt

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Soustava tůní vybudovaná na původně extenzivně využívané odvodněné pastvině. Zrušením odvodňovacího zařízení a zadržením vody v tůních vznikla působivá lokalita, která je ideální pro vodní a na vodu vázané živočichy i rostliny.

Původní stav

V minulosti byly pozemky odvodněné, původně využívané jako pastviny.

Průběh realizace

V rámci projektu bylo vybudováno na celkové ploše jednoho a půl hektaru sedm tůní napájených vodou, která původně byla svedena pryč odvodňovacím zařízením. Zrušení odvodňovacího zařízení umožnilo zadržení vody v místě a vytvoření soustavy tůní.

Hloubka tůní se pohybuje v rozmezí 0,7 – 1,3 metru a plocha vodní hladiny od 215
do 1 275 m.

Pro zadržení vody v jednotlivých tůních byly zřízeny zemní valy, pro napájení níže ležících tůní bylo zřízeno obtočné korýtko a před zanášením tůní sedimenty z polí při přívalových srážkách byly vybudovány ochranné kamenné valy. Tůně jsou ponechány svému přirozenému vývoji.

V rámci projektu byly vysázeny také 3 duby a 18 ks lip, které pozitivně působí na celkovou pestrost zdejší lokality.

Akce byla financována z Národního plánu obnovy ČR.

EFekt opatření

Díky vybudovaným tůním a zrušení odvodňovacího zařízení se zpomalil odtok vody, vznikla zajímavá lokalita, která zpestřuje zdejší krajinu, je vhodná pro pěší i delší výlety, ale zejména je ideální pro vodní organismy, včetně ptactva a obojživelníků.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?