Tůně v Úsilově

Na pomezí Klatovska a Domažlicka, v katastrálním území obce Úsilov, byla vybudována soustava tůní na podmáčených lesních pozemcích, které byly v předchozích letech vážně poškozeny kůrovcovou kalamitou. Na vykácené zamokřené lokalitě soukromý investor vybudoval za podpory Plzeňského kraje soustavu šesti tůní.

Autor

Ing. Michal Talián

Monika Taliánová

Zhotovitel

Petr Majdl

Investor

Monika Taliánová

Rok realizace

2021

cena projektu

71 400 Kč

75% dotace z Plzeňského kraje

Kontakt

Renata Chvojková

chvojkova@ecosupport.cz

Michal Talián

michal.talian@seznam.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Komplex šesti neprůtočných tůní, které byly vybudovány na lesním pozemku v katastrálním území Úsilov. Zdejší hospodářský les na svažitém pozemku byl výrazně poničen kůrovcovou kalamitou. Odtěžení dřevní biomasy vedlo na jednu stranu k rychlejšímu odtoku vody z lokality, na druhou stranu otevřelo prostor pro vybudování soustavy tůní, jejichž účelem je zpomalení odtoku vody z lokality a také podpora místní druhové rozmanitosti.

Protože se jedná o lokalitu bez stálého vodního toku, hladina vody v tůních bude ovlivňována ročním obdobím i celkovým množstvím srážek a vybudované tůně část srážek zachytí a výrazně zpomalí odtok vody. Vzniklý vodní ekosystém umožní život obojživelníkům a dalším živočichům vázaným na vodní prostředí, ať už se jedná o hmyz nebo ptáky.

Původní stav

Svažitý lesní pozemek s hospodářským lesem, který byl značně poničen kůrovcovou kalamitou. Na lokalitě se sice nenachází vodní tok, ale celé území bylo před vytěžením lesa silně podmáčené. Díky suchým rokům 2019 a 2020 a díky odtěžení odumřelých stromů došlo k výraznému úbytku vody v celé lokalitě.

Průběh realizace

Tůně byly vybudovány v průběhu července 2021. Okolní mýtiny byly následně zalesněny zejména duby a buky.

EFekt opatření

Tůně napomohou zpomalení odtoku dešťové vody z lokality, podporují retenční schopnost zdejší krajiny a napomáhají zvýšení biodiverzity celé oblasti. Lokalita se nachází cca 2 km od obce Úsilov, a je vhodná i jako cíl příjemné vycházky nejen zdejších obyvatel.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?