Lobezské louky

Takřka uprostřed města Plzeň, v katastrálním území Lobzy, byla vytvořena mokřadních plocha a zajištěna výsadba zeleně. Vybudovaly se 4 hloubené neprůtočné tůně a provedly se vegetační úpravy, při nichž bylo vysazeno 43 ks listnatých stromů a zatravněno okolí tůní.

Autor

Městský obvod Plzeň 4

Zhotovitel

HABU CZ s.r.o.

Investor

Statutární město Plzeň

spolufinancováno

Rok realizace

2014 - 2015

cena projektu

14 205 426 Kč

Kontakt

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Na ploše 1 043 ha došlo k úpravě vegetace, zasadilo se 43 ks listnatých stromů a byly vybudovány 4 hloubené tůně o celkovém objemu 8 000 m³. Díky realizaci projektu vznikl využívaný rekreační prostor pro obyvatele okolních čtvrtí, celá lokalita zároveň dokáže zadržet vodu a zmírnit případné povodňové průtoky.

Pro rekreační zázemí byla na největší tůni vybudována dřevěná mola a písečné plochy. Areál obsahuje dětské vodní hřiště s mnoha herními prvky, hřiště na petang, lavičky se stoly a malý amfiteátr.

Původní stav

Lokalita stejnojmenné městské části na velké louce, která byla v minulosti značně ruderalizovaná a neudržovaná.

Průběh realizace

Realizace byla kvůli komplikovaným majetkoprávním vztahům rozdělena do tří etap. Tůně jsou v první etapě napájeny pouze podzemní vodou, v dalších etapách budou propojené s řekou nebo dotované postranním přítokem. Nové výsadby zvýšily členitost území, zlepšují podmínky pro větší druhovou rozmanitost rostlin a živočichů a zároveň pomáhají vytvořit nové rekreační území. Park byl doplněn vhodným mobiliářem, bylo vybudováno molo, vidět zde můžeme například technickou zajímavost Archimédův šroub atd.

EFekt opatření

Revitalizací lokality vznikl oblíbený a hojně navštěvovaný městský park s vodními plochami, které zároveň zvyšují retenční kapacitu území v případě rizika povodní. Pestrost lokality je dána vhodnou skladbou dosazovaných dřevin. Jedná se o zdařilou kombinaci využití veřejného prostoru pro občany, pro přírodu a protipovodňovou ochranu.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?