Tůň v Přešíně

V okolí obce Přešín byla na neudržovaném a podmáčeném pozemku zbudovaná tůň s kamennou mohylou pro plazy. Tůň zadržuje vodu v krajině a v letních měsících přispívá ke zlepšení mikroklimatu. Došlo také ke zvýšení biodiverzity území. Nacházejí se zde řada léčivých bylin (tužebník jilmový, divizna, třezalka …) a vytvořily se vhodné podmínky pro obojživelníky, hmyz a vodní rostliny.

Autor

Alena Babková

Zhotovitel

SENEA spol. s.r.o.

Investor

Alena Babková

Rok realizace

2020

cena projektu

92 000 Kč

projekt byl 100% podpořen Plzeňským krajem

Kontakt

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Tůň pro obojživelníky byla vybudována podle navrženého projektu.

Původní stav

Pozemek, na němž se tůň nachází, byl dlouho neudržovaný a těžko obdělavatelný. Rostly na něm bodláky, ostružiny a ostřice. Zároveň byl částečně podmáčený, proto vznikl návrh zbudovat zde další tůň na zadržení vody, která zejména v letních měsících přispívá ke zlepšení mikroklimatu v krajině.

Průběh realizace

Realizace projektu se uskutečnila v období od října do prosince 2020. Byla vybudována mělká tůň oválného tvaru o rozměrech 16 x 9 m. Vzhledem k svažitému terénu byl navršen val s odtokovou strouhou. Vzhledem k místním podmínkám je zde zajištěn dostatek vody z dešťových srážek a dále z přepadu z druhé tůně. Současně s tůní byla zhotovená kamenná mohyla pro plazy.

EFekt opatření

- zadržení vody v krajině
- smysluplné využití daného pozemku
- místo pro relaxaci a doplnění energie
- vytvoření přirozených podmínek pro obojživelníky, hmyz a vodní rostliny
- úpravou a vyčištěním okolí podpoření růstu léčivých bylin (tužebník jilmový,divizna, třezalka …)
- celkové vylepšení vzhledu krajiny

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?