Paluba Hamburk

Veřejné prostranství okolo hlavního vlakového nádraží v Plzni dostává novou tvář. Kromě kulturního a komunitního centra určeného pro setkávání různých skupin obyvatel se zde město zaměřilo na moderní pojetí městského veřejného prostoru a vytvořilo centrum využívající prvky modrozelené infrastruktury určené pro zpříjemnění místa a v neposlední řadě pro lepší hospodaření se srážkovými vodami.

Autor

Útvar koncepce a rozvoje Města Plzně

DEPO 2015; Projectstudio8

Zhotovitel

CUBESPACE, s.r.o.

Investor

Město Plzeň

Rok realizace

2021

cena projektu

25 000 000 Kč

Kontakt

Jaroslav Holler

holler@plzen.eu

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Vyhlídková dvanáctimetrová věž spolu s infocentrem a galerií vznikla v roce 2021 u bočního vchodu do plzeňského hlavního vlakového a autobusového nádraží ze Šumavské ulice. Své jméno dostala podle vžitého místního názvu lokality u nádraží. Uplatňují se zde principy modrozelené infrastruktury, a to díky realizaci zelených střech a trávníkového poldru, který zachycuje srážkové vody. Efektivní stínění a chlazení prostoru zajistí více než desítka stromů v okolí, zejména dva platany v ploše terasy.

Původní stav

Nevyužitý prostor u hlavního nádraží v místě nového bočního vstupu.

Průběh realizace

Palubu Hamburk tvoří soubor 3 bloků kontejnerových sestav a upravené veřejné prostranství. Postupně byly vybudovány bloky, které zahrnují turistické informační centrum, prezentační prostor pro významné projekty města i kraje a vyhlídkovou terasu
a věž. Nechybí ani technické zázemí, tj. sklad a WC, ale také zázemí pro cyklistiku, či mikromobilitu – veřejné kryté odstavy pro kola, koloběžky a různá další vozítka. Hlavní částí veřejného prostoru je spojující terasa – paluba, která slouží všem uživatelům a propojuje bloky gastronomie, informací i mobility a navazuje na výstupy z vlakového i autobusového nádraží.

Prostor je určen především pro pobyt a pohyb pěších a umisťování uměleckých děl a proto je asfaltový povrch opatřen ušlechtilým světle šedým nátěrem, který omezuje přehřívání.

Všechny střechy nově budovaného kulturně-veřejného prostoru jsou opatřeny zelenými rozchodníkovými střechami a kultivovány byly též okolní trávníkové plochy. Byly zde vysazeny stromy a vybudován zasakovací poldr, to vše pro celkové zpříjemnění prostor
a také pro zachycení přebytečných srážkových vod. Přebytečné srážkové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace.

EFekt opatření

Celý projekt napomáhá zpříjemnění prostoru v oblasti hlavního nádraží a pro komplexní revitalizaci ploch jsou využívány i prvky modrozelené infrastruktury. Tato opatření zabraňují přehřívání ploch, umožňují lepší hospodaření se srážkovými vodami a významně podporují celkovou kultivaci této původně nepříliš lákavé městské lokality.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?