Hrazení meliorací u Cebivi

Vytvořením několika přehrázek se podpořilo zpomalení odtoku povrchové vody a zvýšení hladiny podzemních vod v prostoru lesa.

Autor

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel

Martin Herodes - REVITO

Investor

Lesy ČR, s.p.

Rok realizace

2021

cena projektu

65 044 Kč

86% dotace z Plzeňského kraje

Kontakt

Ondřej Valent

ondrej.valent@lesycr.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Nedaleko obce Cebiv bylo pro zpomalení odtoku a zvýšením hladiny podzemní vody v údolní nivě zbudováno celkem 7 ks srubových přehrážek - 5 ks na páteřním příkopu a 2 ks na pravobřežní větvi.

Původní stav

V minulosti byly v lokalitě vyhloubeny otevřené meliorační příkopy umožňující rychlý odvod vody z lesních pozemků.

Průběh realizace

Každá z přehrážek byla zhotovena z kulatiny Ø 250 - 290 mm, délky 3,5m. Přehrážky byly zasazeny do břehů a dna koryta, ukotveny dvěma pilotami Ø 150 mm. Výkopek zeminy byl použit pro zpětný zásyp a pro vytvoření těsnící vrstvy. Na návodní stranu přehrážky byla umístěna netkaná geotextilie. V horní tyči byl proveden výřez pro převod běžných průtoků. Přebytečný materiál, jako dřevní hmota, kameny a zemina, byl použit na vytvoření úkrytů pro živočichy.

EFekt opatření

Díky realizaci projektu se zpomalil odtok povrchové vody z území a zvýšila se hladina podzemní vody v údolní nivě, zároveň se podpořil rozvoj olšového luhu. Opatření umožňuje vytvoření nových biotopů pro vodní bezobratlé organismy a obojživelníky.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?