Zámecký park v Červeném Poříčí

V areálu parku zámku v Červeném Poříčí byl založen ovocný sad ze starých odrůd ovocných stromů a obnovena zanedbaná část parku, která díky projektu obnovy získala zpět svůj zámecký charakter.

Autor

Národní památkový ústav

Ing. Klára Salzmann, PhD.

Ing. Jana Pyšková

Zhotovitel

Baobab – péče o zeleň, s.r.o.

Investor

Národní památkový ústav

Rok realizace

2014 - 2015

cena projektu

1 295 127 Kč

75% dotace z Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020

Kontakt

Radka Štajerová

radka.stajerova@nature.cz

Marcel Čermák

cermak.marcel@npu.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

V původním zámeckém parku v Červeném Poříčí proběhla výsadba 136 ks starých krajových odrůd ovocných stromů a regenerace zámeckého parku. Byly pokáceny dřeviny kompozičně nevhodné a ty, které byly ve špatném zdravotním stavu, všechny ostatní stromy byly ošetřeny a celý park byl dosázen dalšími vhodnými druhy listnatých stromů.

Původní stav

Neudržovaný zámecký areál a okolí zámku v Červeném Poříčí. V části parku byla pouze rozlehlá travnatá plocha bez dřevinného porostu a část byla zarostlá vzrostlými stromy
a náletovými keři.

Průběh realizace

V průběhu realizace projektu nejdříve bylo nezbytné kácení náletových dřevin a stromů, které byly ve špatném zdravotním stavu, případně narušovaly celkovou krajinářskou kompozici. V parku bylo dosazeno 45 ks vhodných dřevin do stávajícího porostu a pro dotvoření celkového dojmu byl založen kvalitní trávník.

V části areálu, který původně sestával pouze z málo využívané travnaté plochy, bylo postupně vysazeno 136 ovocných stromů starých krajových odrůd a byl tak založen krásný ovocný sad.

EFekt opatření

Výsadbou ovocného sadu došlo k vytvoření zajímavého krajinného prvku, ke zvýšení celkové druhové rozmanitosti lokality a v neposlední řadě také její estetické hodnoty.

Revitalizací parku se stabilizoval stávající krajinářský prvek a doplněním nových druhů listnatých stromů byla zvýšena druhová rozmanitost parku. Park se tak stal nejen příjemným místem pro procházky návštěvníků i pořádání nejrůznějších kulturních akcí, ale také útočištěm mnoha druhů živočichů, zejména ptáků a hmyzu.  

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?