Vodní nádrž Buček

V rámci komplexních pozemkových úprav byla v říční nivě na levém břehu Kralovického potoka navržena a vybudována mělká vodní nádrž, která se stala oblíbeným vycházkovým cílem obyvatel nedalekých Kožlan. Zároveň je zdrojem vody pro okolní přírodu i vhodným útočištěm vodních organismů.

Autor

Státní pozemkový úřad

Zhotovitel

Šilhánek a syn, a.s.

Investor

Státní pozemkový úřad

Rok realizace

2020 - 2021

cena projektu

6 671 721 Kč

Kontakt

Zuzana Čeňková
z.cenkova@spucr.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Vybudování vodní nádrže proběhlo podle návrhu komplexních pozemkových úprav.

Původní stav

Území, v blízkosti Rabasova mlýna v říční nivě Kralovického potoka, bylo velmi podmáčené. Proto zde byla v rámci komplexních pozemkových úprav navržena a vybudována vodní nádrž.

Průběh realizace

V průběhu let 2020 a 2021 byla vybudována mělká vodní nádrž s litorálním pásmem, která je napouštěna z Kralovického potoka téměř 300 m dlouhým otevřeným kanálem. Napouštěcí potrubí muselo být umístěno poměrně daleko výše proti proudu a to z důvodu velkého zahloubení koryta Kralovického potoka.

Byla zde navržena vodní nádrž s průměrnou hladinou vody cca 1 m, půl metru vysokou hrází o délce 120 metrů a plochou vodní hladiny cca 0,3 ha. Nádrž v případě extrémních srážek dokáže zadržet až 4000 kubíků vody. Aby bylo možno vodu v nádrži regulovat a nádrž případně vypustit, byly vybudovány standardní manipulační objekty včetně požeráku a bezpečnostního přelivu.

Nově vybudovaná štěrková cesta umožňuje přístup pro technickou údržbu, ale zejména pro příjemné procházky a volnočasové aktivity obyvatel nedalekých Kožlan. Podél cesty a nádrže bylo vysazeno 14 stromů (dubů, jasanů a jeřábů), které časem poskytnou úkryt dalším živočichům a také vítaný stín v parných letních dnech.

EFekt opatření

Vodní nádrž pomáhá zadržování vody v krajině a tím zlepšení místních hydrologických poměrů i zvýšení druhové rozmanitosti celé oblasti, a v neposlední řadě je estetickým a krajinotvorným prvkem. Může sloužit i k extenzivnímu chovu ryb a jako zdroj požární vody. Město Kožlany po ukončení stavby vybudovalo u cesty kapličku a lavičku, takže celé místo se stalo příjemným vycházkovým cílem nejen místních obyvatel.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?