Alej pro děti z mateřské školky v Poběžovicích

Alej byla vysázena podél historické polní cesty, aby sloužila především dětem z MŠ Poběžovice. Je složena z několika druhů dřevin, což napomáhá ekovýchově dětí. Zároveň se touto výsadbou podpořila biodiverzita a přispívá k zadržení vody v krajině.

Autor

Město Poběžovice

Zhotovitel

Město Poběžovice

Investor

Město Poběžovice

Rok realizace

2021

cena projektu

113 848 Kč

88% dotace Plzeňského kraje

Kontakt

Marie Prančlová

MěÚ Poběžovice

379 497 877

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Alej slouží především dětem z Mateřské školy Poběžovice, které při procházce dovede bezpečně až k Drahotínskému lesu. Stromořadí je záměrně složeno z několika druhů dřevin (duby, různé druhy ovocných stromů), aby se je naučily děti z mateřské školky poznávat. Tomu je přizpůsoben i roční výukový plán.

Původní stav

Dříve byl v místě realizace pouze lán pole s absencí krajinných struktur. Myšlenka na obnovení polní cesty v Poběžovicích vznikla již v dřívější době. Důvodem bylo především vytvoření bezpečného prostředí pro naše nejmenší, které by jim umožnilo pobyt v přírodě.

Průběh realizace

Realizace začala úpravou budoucí cesty, vytýčením rozmístění stromů a vykopáním jam. V další etapě byly osázeny duby a následně ovocné stromky. S výsadbou městu pomohli i zaměstnanci školky, SDH a veřejnost.

EFekt opatření

Díky realizaci projektu došlo ke zmenšení plochy půdního bloku, vytvoření krajinné struktury, zvýšení biodiverzity a zlepšení přirozeného zadržování vody v krajině. Vzhledem k tomu, že je samotná alej složena z několika druhů dřevin, slouží tak v rámci ekovýchovy k přirozené výuce dětí, a to od těch nejmenších.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?